ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2017 - 2021

Δήμαρχος
Νεοπτόλεμος Κότσαπας

Αντιδημαρχος 
Σούλλα Μούρεττου   

Μέλος 
Αντρέας Ιακώβου                  

Μέλος 
Αντρέας Αγαπίου

Μέλος 
Ανδρέας Κόμπος

Μέλος 
Ντίνος Ευθυμίου

Μέλος 
Δημήτρης Μηνά

Μέλος 
Ματθαίος Μαστραπά

Μέλος 
Γιώργος Φυττής

Contact our department
123 movies