ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2017 - 2021

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΠΗΘΟΥ

Με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς και τα άρθρα του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Λαπήθου αποτελούν ο εκάστοτε Δήμαρχος και όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί  με δύο πρώην Δημάρχους.


Το ενδεκαμελές Δ.Σ. αποτελούν οι εξής:

Πρόεδρος
Νεοπτόλεμος Κότσαπας

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Σούλλα Μούρεττου   

Γραμματέας 
Ανδρέας Κόμπος                  

Ταμίας 
Ανδρέας Ιακώβου 

B. Γραμματέας
Δημήτρης Μηνά 

B. Ταμίας
Ματθαίος Μαστραππάς

Μέλος
Ανδρέας Αγαπίου 

Μέλος
Ανδρέας Κόμπος 

Μέλος
Γεώργιος Χ. Φυττής 

Μέλος 
Ντίνος Ευθυμίου   

Μέλος, ως πρώην Δήμαρχος
Νίκος Ευαγγέλου   

Μέλος, ως πρώην Δήμαρχος
Αθως Ελευθερίου 

Contact our department