ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 2017 - 2021

Επιτροπή Ανέγερσης Οικήματος, Μνημείου Πεσόντων & Αγνοουμένων Λαπηθιωτών
Επικεφαλής: Νεοπτόλεμος Κότσαπας (Δήμαρχος)
 • Μέλη:
  • Σούλα Μούρεττου
  • Ρένος Κουμή
  • Γιάννης Παρμάτζιας
  • Δημήτρης Μηνά
  • Ανδρέας Αγαπίου
Επιτροπή Εκδηλώσεων
Επικεφαλής: Δημήτρης Μηνά
 • Μέλη:
  • Ρένος Κουμή
  • Γεωργία Χατζησοφοκλέους
  • Κων/νος Χατζήπαναγη
  • Δέσπω Μασούρεκκου
  • Δέσπω Πολυδώρου
  • Μαρία Καραολιά

Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας – Βραβεύσεων και Υποτροφιών
Επικεφαλής: Αντρέας Κόμπος
 • Μέλη:
  • Δημήτρης Μηνά
  • Σούλα Μούρεττου
  • Ρένος Κουμή
  • Γεωργία Χατζησοφοκλέους
  • Ελένη Πιερή Κάκουρου
  • Παύλος Αριστείδου
  • Κυριάκος Χριστοδούλου
  • Σοφία Αγαθοκλέους
  • Δέσπω Μασούρεκκου
  • Σοφοκλής Φυττής
  • Γιωργούλλα Παντέχη
  • Ανδρέας Σταυρινός
  • Λεύκος Ελευθερίου
  • Πανίκος Μιχαήλ

Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας – Βραβεύσεων και Υποτροφιών
Επικεφαλής: Αντρέας Κόμπος
Επιτροπή Τύπου Εκδόσεων και Διαφώτιση
Επικεφαλής: Ντίνος Ευθυμίου
 • Μέλη:
  • Ρένος Κουμή
  • Παύλος Αριστείδου
  • Γεωργία Χατζησοφοκλέους
  • Δημήτρης Μηνά

Επιτροπή Νεολαίας
Επικεφαλής: Γιώργος Φυττής
 • Μέλη:
  • Ντίνος Ευθυμίου
  • Ματθαίος Μαστραππά
  • Ανδρέας Σάββα Μούζουρος
  • Μαριλένα Κόμπου
  • Κων/νος Χατζήπαναγη
  • Ανδρέας Αγαπίου
  • Γεωργία Χατζησοφοκλέους
  • Δημήτρης Μηνά
  • Δέσπω Πολυδώρου

Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Μουσείου
Επικεφαλής: Σούλα Μούρεττου
 • Μέλη:
  • Αντρέας Αγαπίου
  • Αντρέας Ιακώβου
  • Αντρέας Κόμπος
  • Χρίστος Προεστός
  • Δέσπω Πολυδώρου
  • Μελίνα Φορή
  • Γιαννούλα Αλεξάνδρου
  • Ανδρέας Αλεξάνδρου
  • Μάριος Συμεωνίδης
  • Δέσπω Μασούρεκκου
  • Μαρούλλα Κυριάκου
  • Μαρούλλα Σπανού
  • Φρόσω Νικηφόρου
  • Γιώργος Φυττής

Επιτροπή Αρχείου – Μητρώου Λαπηθιωτών
Επικεφαλής: Ματθαίος Μαστραππά
 • Μέλη:
  • Ρένος Κουμή
  • Αντρέας Κόμπος
  • Δημήτρης Μηνά
  • Ντίνος Ευθυμίου
  • Χριστόδουλος Παρμάτζιας
  • Κυριάκος Χριστοδούλου Κουμή

Επιτροπή Προσφυγικών Θεμάτων
Επικεφαλής: Αντρέας Ιακώβου
 • Μέλη:
  • Σούλα Μούρεττου
  • Ρένος Κουμή
  • Χρίστος Προεστός
  • Ανδρέας Σάββα Μούζουρος
  • Ανδρέας Αγαπίου

Επιτροπή Περιβάλλοντος
Επικεφαλής: Αντρέας Αγαπίου
 • Μέλη:
  • Γιώργος Φυττής
  • Ματθαίος Μαστραππά
  • Ντίνος Ευθυμίου
  • Σούλα Μούρεττου
Contact our department
123 movies