Η Ιστορία της Λαπήθου μέσα από Αξιόλογα Συγγράμματα και Βιβλία

Χρονικά της Λαπήθου

Λάπηθος - Ιστορία και Παράδοσης

του Φωκά Ν. Φωκαΐδη

Λάπηθος - Φωκαΐδης

 
Contact our department